شما اینجا هستید

کتابها

کتابها-واژه

سكوت و معنا

(جستارهايي در فلسفة ويتگنشتاين)

... ويتگنشتاين نه دلي در گرو ثروت عظيمي داشت كه از پدر به ارث برده بود و نه به سبك متعارف اساتيد دانشگاه زندگي مي‌كرد؛ «به شكل خلوت خود بود» و «به شيوة باران پر از طراوات تكرار». بسيار مرگ‌انديش بود.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

ما و مدرنيّت

 

آنچه را كه من در بيست و هفت ـ هشت سال پيش بيشتر به حس در مي‌يافتم، اكنون مي‌توانم به شرح بگويم، به ويژه كه اكنون حرف‌هاي او را به صورتِ نوشتار در دست داريم و مي‌توانيم با درنگ بخوانيم. اين مجموعه‌يِ سخن‌راني‌هايِ وي نشان مي‌دهد كه مسأله تنها بي‌نظمي و پريشان‌گويي نبود، بلكه مشكل از جايِ بسيار ژرف‌تري آب مي‌خورد. برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

علم‌شناسي فلسفي؛ گفتارهايي در فلسفة علوم تجربي

فلسفۀ علم كه معنایی جز علم‌شناسی ندارد،‌ اینك مثلثی است محصور به سه ضلع فلسفه،‌ تاریخ و جامعه‌شناسی. فیلسوف علم روزگار ما برای شناختن علم از سه منبع مدد می‌گیرد و علم‌شناسی‌های فیلسوفانه و مورخانه و جامعه‌شناسانه را با هم می‌آمیزد‌ تا تصویری جامع و صادق از علم تجربی به-دست آورد.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

درس‌گفتارهایی در فلسفۀ اخلاق

كتاب حاضر صورت منقح دروس فلسفه اخلاقي است كه طي دو ترم در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران (مهر 86 ـ تير 87) القاء شده است. در اين برنامه درسي،‌ عموماً برخي از مباحث جاري و ساري در دو شاخه فرااخلاق و اخلاق هنجاري انتخاب و به شرح و بسط آنها همت گماشته شده است.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

فلسفه ذهن (يك راهنماي مقدماتي)

«اين كتاب مقدمه‌اي است بر فلسفة ذهن... در فلسفه ذهن، سؤالاتي بسيار عمومي در باب ذهن طرح مي‌شود. سؤالاتي از قبيل: حالات ذهني چيستند؟ آيا آن‌ها حالات مغز فيزيكي‌اند و يا حالات يك «روح» غير فيزيكي؟ آگاهي چيست؟ چگونه حالات ذهن مي‌توانند دربارة چيزهايي خارج از ذهن باشند يا آن‌ها را «بازنمايي» كنند؟ روان‌شناسان نيز به مطالعة ذهن مي‌پردازند.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

دین در ترازوی اخلاق

انگيزه اصلي اين پژوهش، يافتن راهي معقول و رضايت‌بخش براي حل تعارض اخلاق ديني و اخلاق سكولار است. به باور صاحب اين قلم، نزاع‌ها و درگيرهاي سياسي و اجتماعي رايج در كشور ما و چه بسا ساير كشورهاي‌ اسلامي عمدتاً محصول دو نگاه و طرز فكر متفاوت در باب رابطه دين و اخلاق و در حقيقت، محصول تعارض دو نظام اخلاقي و ارزشي و هنجاري متفاوت است.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

ادب قدرت،‌ ادب عدالت

 

در «ادب قدرت، ادب عدالت»، بازیگران بزرگ هم‌چنان قدرت و عدالت‌اند كه دمی از پرسیدن و چالش كردن بازنمی‌ایستند و پاره‌ای از پاسخ‌ها به این پرسش‌گران پرشور، در و نمایۀ این دفتر را آفریده است. به ویژۀ، پیوند میان «ادب صدق و ادب عدل» از نكته‌هایی است كه ما را در كشف معنای عدل و در تحقق مفاد آن كمك بسیار تواند كرد. برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

بسط تجربه نبوی

 

در قبص و بسط تئوريك شريعت سخن از بشري بودن و تاريخي بودن و زميني بودن معرفت ديني مي‌رفت و اينك در بسط تجربة نبوي سخن از بشريّت و تاريخيّت خود دين و تجربه ديني مي‌رود. به عبارت ديگر اين كتاب رُويه بشري و تاريخي و زميني وحي و ديانت را، بدون تعرّض به رُويه فراتاريخي و فراطبيعي آن، بل با قبول و تصديق آن، مي‌كاود و باز مي‌نمايد. براي مطالعه بيشتر روي Read more در زير كليك كنيد

مدارا و مدیریت

اين كتاب نمودار بخشي از تلاش فكري نگارنده در سال‌های هزار و سیصد و هفتاد و سه و هفتار و چهار می‌باشد و هم ‌گوياي رويارويي انديشه‌هاي جمعي از صاحب‌نظران و صاحب‌قلمان در طول اين مدت عمدة مشغوليت و مسؤليت من در اين دوران، ايضاح اين معنا بوده است كه چگونه بر آيين قدسي غبار دنيويت مي‌نشيند و چرا آسمان جامه‌اي از خاك بر تن مي‌كند و به كدام دليل است كه مصلحان و محييان، گاه صواب و صلاح را در اين مي‌بينند

براي مطالعه بيشتر روي Read more در زير كليك كنيد

قبض و بسط تئوریک شریعت

 

مراد اصلي قبض و بسط تئوريك شريعت به حلّ نزاع فقه سنّتي و پوياست، نه مدرنيزه كردن دين،‌ نه تأويل يا تكميل شريعت و نه نسبي كردن يا انكار حقيقت، بلكه تبيين اين معناست كه چگونه دين فهميده مي‌شود و چگونه اين فهم تحوّل مي‌پذيرد. و بر آن است كه تا راز فهم دين و تحول فهم ديني به دست نيفتد، كار احيانيم خام خواهد ماند. براي مطالعه بيشتر روي Read more در زير كليك كنيد

صفحه‌ها