شما اینجا هستید

کتابها

کتابها-واژه

مكاتبات منثور و منظوم

در ادبيات فارسي، مكاتبات اعم از سلطانيّات و اخوانيّات بخش جذّاب آثار منظوم و منثور شعرا و فضلاي ايران به شمار مي‌آيند.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

ما و مدرنيّت

 

آنچه را كه من در بيست و هفت ـ هشت سال پيش بيشتر به حس در مي‌يافتم، اكنون مي‌توانم به شرح بگويم، به ويژه كه اكنون حرف‌هاي او را به صورتِ نوشتار در دست داريم و مي‌توانيم با درنگ بخوانيم. اين مجموعه‌يِ سخن‌راني‌هايِ وي نشان مي‌دهد كه مسأله تنها بي‌نظمي و پريشان‌گويي نبود، بلكه مشكل از جايِ بسيار ژرف‌تري آب مي‌خورد. برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

فلسفه ذهن (يك راهنماي مقدماتي)

«اين كتاب مقدمه‌اي است بر فلسفة ذهن... در فلسفه ذهن، سؤالاتي بسيار عمومي در باب ذهن طرح مي‌شود. سؤالاتي از قبيل: حالات ذهني چيستند؟ آيا آن‌ها حالات مغز فيزيكي‌اند و يا حالات يك «روح» غير فيزيكي؟ آگاهي چيست؟ چگونه حالات ذهن مي‌توانند دربارة چيزهايي خارج از ذهن باشند يا آن‌ها را «بازنمايي» كنند؟ روان‌شناسان نيز به مطالعة ذهن مي‌پردازند.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

دین در ترازوی اخلاق

انگيزه اصلي اين پژوهش، يافتن راهي معقول و رضايت‌بخش براي حل تعارض اخلاق ديني و اخلاق سكولار است. به باور صاحب اين قلم، نزاع‌ها و درگيرهاي سياسي و اجتماعي رايج در كشور ما و چه بسا ساير كشورهاي‌ اسلامي عمدتاً محصول دو نگاه و طرز فكر متفاوت در باب رابطه دين و اخلاق و در حقيقت، محصول تعارض دو نظام اخلاقي و ارزشي و هنجاري متفاوت است.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید