شما اینجا هستید

کتابها

کتابها-واژه

مجموعه اخلاق و عرفان

اوصاف پارسايان - دكتر عبدالكريم سروش
حكمت و معيشت (1) - دكتر عبدالكريم سروش
حكمت و معيشت (2) - دكتر عبدالكريم سروش
حديث بندگي و دلبردگي - دكتر عبدالكريم سروش
دين در ترازوي اخلاق - ابوالقاسم فنايي
درباب روشنفكي ديني و اخلاق - سروش دباغ
اخلاق بدون هستي شناسي - ترجمه: مسعود عليا

مجموعه ارباب معرفت

از شريعتي - دكتر عبدالكريم سروش
قصه ارباب معرفت - دكتر عبدالكريم سروش
قمار عاشقانه - دكتر عبدالكريم سروش

مجموعه فلسفه

علم چيست؟ فلسفه چيست؟ - دكتر عبدالكريم سروش
نهاد ناآرام جهان - دكتر عبدالكريم سروش
علم شناسي فلسفي - دكتر عبدالكريم سروش
صراط هاي مستقيم - دكتر عبدالكريم سروش
سكوت و معنا - سروش دباغ
درس گفتارهايي در فلسفه اخلاق - سروش دباغ
فلسفه ذهن – ترجمه: حسين شيخ رضايي
دين و معرفت – ترجمه: اعظم پويا
آئين در آئينه - سروش دباغ
اخلاق خدايان - دكتر عبدالكريم سروش
فلسفه لاجوردي سپهري - سروش دباغ

مجموعه جامعه و سياست

ادب قدرت، ادب عدالت - دكتر عبدالكريم سروش
ايدئولوژي شيطاني - دكتر عبدالكريم سروش
سياست نامه - دكتر عبدالكريم سروش
فربه تر از ايدئولوژي - دكتر عبدالكريم سروش
مدارا و مديريت - دكتر عبدالكريم سروش
ما و مدرنيت – داريوش آشوري

مجموعه كلام جديد

بسط تجربه نبوي - دكتر عبدالكريم سروش

مجموعه ادبيات

مكاتبات منثور و منظوم – سيد وهاب قياسي
لب لباب معنوي - دكتر عبدالكريم سروش

حديث بندگي و دلبردگي

كتاب حديث بندگي و دلبردگي از ديگر آثار ارزشمند دانشمند فرزانه، دكتر عبدالكريم سروش است كه تا كنون هشت بار به زينت طبع آراسته شده است.
در اين كتاب، پس از بررسي دعا از جنبه هاي مختلف، براي عمق بخشيدن به مطالب، دعاي ابوحمزه ثمالي كه از با ارزشترين و پر محتواترين آثار شيعه مي باشد، تشريح شده است. در ادامه مطالب دعاي عرفه نيز تشريح شده است.

مكاتبات منثور و منظوم

در ادبيات فارسي، مكاتبات اعم از سلطانيّات و اخوانيّات بخش جذّاب آثار منظوم و منثور شعرا و فضلاي ايران به شمار مي‌آيند.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

فلسفه لاجوردي سپهري

این کتاب عموماً شامل مقالاتی است دربارۀ شعر و عرفان سپهری که در سالیان اخیر نگاشته شده‌ است. اگر بخواهیم از حدود و ثغور سلوک معنوی در جهان راززدایی شدۀ کنونی ذیل سنت ایرانی ـ اسلامی سراغ بگیریم و مؤلفه‌ها و مقومات آن را برشمریم، نباید سپهری و میراث معنوی ماندگار او را نادیده انگاریم.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

قمار عاشقانه

اين كتاب شرح جهش جانانه و جنون‌آميز جان جوانمردي است كه پيش از آنكه صبح معرفت از مشرق سرّش بردمد و «شمس» عشق در افق اقبالش طالع شود، زاهدي با ترس، سجاده‌نشيني باوقار، شيخي زيرك، مرده‌اي گريان و شمع جمع منبلان بود و وقتي در چنگال شيري «شيخ‌‌گير» افتاد

صفحه‌ها