شما اینجا هستید

کتابها

کتابها-واژه

مجموعه اخلاق و عرفان

ـ اوصاف پارسايان، عبدالكريم سروش

ـ حكمت و معيشت (1)، عبدالكريم سروش  

- حكمت و معيشت (2)، عبدالكريم سروش  

- حديث بندگي و دلبردگي، عبدالكريم سروش  

- دين در ترازوي اخلاق، ابوالقاسم فنايي

- درباب روشنفكي ديني و اخلاق، سروش دباغ

- بدون هستي شناسي، ترجمه: مسعود عليا

مجموعه ارباب معرفت

ـ از شريعتي، عبدالكريم سروش  

ـ قصه ارباب معرفت، عبدالكريم سروش  

ـ قمار عاشقانه، عبدالكريم سروش  

مجموعه فلسفه

ـ علم چيست؟ فلسفه چيست؟، عبدالكريم سروش  

ـ سروش نهاد ناآرام جهان، عبدالكريم سروش  

ـ علم شناسي فلسفي، ترجمه: عبدالكريم سروش  

ـ صراط هاي مستقيم، عبدالكريم سروش  

ـ سكوت و معنا، سروش دباغ

ـ درس گفتارهايي در فلسفه اخلاق، سروش دباغ

ـ فلسفه ذهن، ترجمه: حسين شيخ رضايي

ـ دين و معرفت، ترجمه: اعظم پويا

ـ آئين در آئينه، سروش دباغ

ـ فلسفه لاجوردي سپهري - سروش دباغ

مجموعه جامعه و سياست

ـ ادب قدرت، ادب عدالت، عبدالكريم سروش  

ـ ايدئولوژي شيطاني، عبدالكريم سروش  

ـ سياست نامه، عبدالكريم سروش  

ـ فربه تر از ايدئولوژي، عبدالكريم سروش  

ـ مدارا و مديريت، عبدالكريم سروش  

ـ ما و مدرنيت، عبدالكريم سروش  

مجموعه كلام جديد

ـ بسط تجربه نبوي، عبدالكريم سروش  

مجموعه ادبيات

ـ لب لباب معنوي، دكتر عبدالكريم سروش

ـ مكاتبات منثور و منظوم، سيد وهاب قياسي

ـ كمند مهر ـ فرشته هاشمي

ـ مثنوي معنوي، با تصحيح و پيشگفتار مصطفي بادكوبه‌اي

حديث بندگي و دلبردگي

كتاب حديث بندگي و دلبردگي از ديگر آثار ارزشمند دانشمند فرزانه، دكتر عبدالكريم سروش است كه تا كنون هشت بار به زينت طبع آراسته شده است.
در اين كتاب، پس از بررسي دعا از جنبه هاي مختلف، براي عمق بخشيدن به مطالب، دعاي ابوحمزه ثمالي كه از با ارزشترين و پر محتواترين آثار شيعه مي باشد، تشريح شده است. در ادامه مطالب دعاي عرفه نيز تشريح شده است.

مكاتبات منثور و منظوم

در ادبيات فارسي، مكاتبات اعم از سلطانيّات و اخوانيّات بخش جذّاب آثار منظوم و منثور شعرا و فضلاي ايران به شمار مي‌آيند.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

فلسفه لاجوردي سپهري

این کتاب عموماً شامل مقالاتی است دربارۀ شعر و عرفان سپهری که در سالیان اخیر نگاشته شده‌ است. اگر بخواهیم از حدود و ثغور سلوک معنوی در جهان راززدایی شدۀ کنونی ذیل سنت ایرانی ـ اسلامی سراغ بگیریم و مؤلفه‌ها و مقومات آن را برشمریم، نباید سپهری و میراث معنوی ماندگار او را نادیده انگاریم.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

قمار عاشقانه

اين كتاب شرح جهش جانانه و جنون‌آميز جان جوانمردي است كه پيش از آنكه صبح معرفت از مشرق سرّش بردمد و «شمس» عشق در افق اقبالش طالع شود، زاهدي با ترس، سجاده‌نشيني باوقار، شيخي زيرك، مرده‌اي گريان و شمع جمع منبلان بود و وقتي در چنگال شيري «شيخ‌‌گير» افتاد

صفحه‌ها