شما اینجا هستید

خبرها

اخبار-فیلد: 

سي دي انديشه‌هاي اقبال در اصلاح دين

سي دي (انديشه‌هاي اقبال در اصلاح دين) حاوي 11 جلسه  درس‌گفتار دكتر عبدالكـريم سروش مي‌باشد كه از (فروردين‌ماه 1393 آغاز و در تيرماه 1393خاتمه يافته) و در دانشگاه استنفورد، كاليفرنيــا برگزار گرديده، و با فرمت mp3   در 10 ساعت آماده ارائه مي‌بـــــــــاشد.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

سي دي ده بوستان سعدي

سي دي (ده بوستان سعدي) حاوي 20 جلسه  درس‌گفتار دكتر عبدالكـريم سروش مي‌باشد كه از (آبان‌ماه 1395 آغاز و در آبان‌ماه 1397خاتمه يافته) و در بنياد توحيد، كاليفرنيــا برگزار گرديده، و با فرمت mp3  در 27 ساعت آماده ارائه مي‌باشد.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

سي دي سيري در كيمياي سعادت

سي دي حاضر حاوي فايل‌هاي صوتــي  سخنراني دكتر عبدالكريم سروش ،

 (بخش اول، بلژيك، 5 جلسه، خردادماه 1397 و بخش دوم، انگلستان، 5 جلسه، خردادماه 1397) مي‌باشد و با فرمت mp3   در 19 ساعت قابل ارائه است.