شما اینجا هستید

خبرها

اخبار-فیلد: 

سي دي سيري در كيمياي سعادت

سي دي حاضر حاوي فايل‌هاي صوتــي  سخنراني دكتر عبدالكريم سروش ،

 (بخش اول، بلژيك، 5 جلسه، خردادماه 1397 و بخش دوم، انگلستان، 5 جلسه، خردادماه 1397) مي‌باشد و با فرمت mp3   در 19 ساعت قابل ارائه است.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

سي دي تفسير دفتر اول مثنوي معنوي (بخش چهارم)

شرح و تفسير دفتر اول مثنوي معنوي توسط دكتر عبدالكريم سروش در كاليفرنيا از ارديبهشت‌‌ماه سال 1395 شروع گرديده، cd حاضر حاوي فايل‌هاي صوتــي  بـخش چهارم  («تفسير بيت‌هاي 904 الي 1320» و «از جلسه 51 الي 65»)  اين درس مي‌باشد،