شما اینجا هستید

خبرها

اخبار-فیلد: 

لوح فشرده سلوك ديندارانه در جهان مدرن

لوح فشرده (سلوك ديندارانه در جهان مدرن) حاوي 40 جلسه درس‌گفتار دكتر عبدالكريم سروش مي‌باشد كه از (فرودين‌ماه 1395 آغاز و در ارديبهشت‌ماه 1397 خاتمه يافته) و در دانشگاه استنفورد كاليفرنيا برگزار گرديده:

 

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

فرم اطلاع‌رساني

كاربر محترم و گرامي در صورت تمايل فايل فرم‌اطلاع‌رساني ذيل را دانلود و بعد از تكمیل، به آدرس ايميل انتشارات صراط: author@seratpub.com ارسال نمايد.

 

كتاب رسالة منطقي ـ فلسفي ويتگنشتاين

كتاب «رسالة منطقي ـ فلسفي» ويتگنشتاين، ترجمه و شرح: سروش دباغ، كاري از نشر هرمس، در 304 صفحه با قيمت: 150000 ريال در فروشگاه انتشارات صراط آماده ارائه مي‌باشد.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

كتاب آزمایشگاه ذهن؛ آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی

كتاب «آزمایشگاه ذهن؛ آزمایشهای ذهنی در علوم طبیعی»، ترجمه: محمد حسين دباغ، كاري از نشر هرمس، در 276 صفحه، با قيمت 120000 ريال، در فروشگاه انتشارات صراط آماده ارائه مي‌باشد.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید

كتاب مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره‌ها در علم

كتاب «مجاز در حقيقت؛ ورود استعاره‌ها در علم»، تأليف: محمد حسين دباغ، كاري از نشر هرمس، در 181 صفحه، با قيمت 80000 ريال، در فروشگاه انتشارات صراط آماده ارائه مي‌باشد.

برای مطالعه بیشتر روی Read more در زیر کلیک کنید