شما اینجا هستید

سلسله CDهاي سروش سخن: عبدالكريم سروش

1. پديدة پيامبري/ 41 ساعت، 85000 ريال ميراث پيامبر رحمت (ص) ـ پيروي از حضرت رسول(ص) ـ بسط تجربه نبوي ـ بعثت و آزادي ـ چرا به پيامبران احتياج داريم؟ ـ فلسفه بعثت انبياء ـ هدايت و عدالت ـ ايمان و نبوت ـ مبعث و بحران هويّت ـ نورانيت پيامبر ـ خاتميت 1ـ خاتميت؛ 2ـ پيامبر(ص)درنهج‌البلاغه ـ پيامبر الگوي تربيت اسلامي ـ پيامبري، آموزگاري، درمانگري ـ پيامبران، حجت‌هاي الهي

2. دين و تجدّد / 43ساعت،85000 ريال دين و چالش‌هاي عصر جديد ـ دين و دنياي جديد ـ دينداري در عصر جديد ـ خدا در جهان معاصر ـ آراي نوين در فلسفه دين ـ انتظارات ما از دين در عصر جديد‌ ـ حقوق بشر، تكاليف ديني ـ گفتگوي بين اديان و فرهنگ‌ها ـ اصلاح وضع ديني ـ دين و دموكراسي ـ دين و جامعه مدني ـ دين سكولار ـ پلوراليسم ديني

3. دين و هويّت / 45ساعت،85000 ريال اصناف دينداری ـ دين حداقلی و حداکثری ـ تفقه در دين‌ ـ حريّت و ديانت ـ اسلام حقيقت و اسلام هويّت ـ اسلام و عقلانيّت ـ خدا و ارتباط با بندگان ـ نياز به دين ـ دين مقوله ای انسانی است ـ انتظارات ما از دين ـ گفتمان های دينی در جامعه ايران (1) ـ گفتمان های دينی در جامعه ايران (2)

4. دين و سياست / 38 ساعت،85000 ريال دين و دموکراسی ـ دين و جامعه مدنی ـ دين و عدالت ـ دين و سياست ـ دين و آزادی ـ دين و علم ـ دين و کارکردهای آن ـ دين و قدرت سياسی ـ دين و تجربه تاريخی ـ دين سکولار ـ پلوراليسم دينی ـ آشتی دين و آزادی (1) ـ آشتی دين و آزادی(2) ـ آشتی دين و آزادی (3) ـ دين سالاری و مردم سالاری ـ خرد دينی و خرد غيردينی ـ حقوق بشر، تکاليف دينی

5. در محضر عدالت / 26 ساعت، 80000 ريال دانش و دادگری ـ عدالت و صدق ـ اندر باب امکان عدالت ـ دين و عدالت ـ هدايت و عدالت ـ عدالت(1) ـ عدالت (2) ـ عدالت (3) ـ عدالت (4) ـ عدالت (5) ـ عدالت (6) ـ عدالت(7) ـ آزادی عادلانه (1) ـ آزادی عادلانه(2)

6. روش نقد انديشه‌ها/ 34 ساعت، 85000 ريال / روش نقد انديشه ها ـ انديشه علمی چيست؟

7. به سوي فهم مثنوي/ 45 ساعت ، 95000 ريال/ سير تصوّف ايرانی ـ مقدمه ای بر فهم مثنوی ـ تفسير دفتر ششم مثنوی ـ مقايسه مثنوی و ديوان شمس

8. اخلاق زيباي عارفان/ 47 ساعت، 95000 ريال / پيام عارفان ـ اخلاق عارفان ـ اخلاق زيبايي شناسی و عرفان

9. در حضور حضرت مولانا(1) / 30 ساعت، 95000 ريال / در حضور حضرت مولانا ـ قمار عاشقانه نزد مولوی ـ مولوی و غرب ـ انسان نزد مولوی ـ تولّد دوباره

10. در حضور حضرت مولانا(2) /20 ساعت،85000 ريال / اخلاق نزد مولانا ـ دين ومولانا ـ حسين بن علي(ع) و مولانا

11. سلسله احيا‌گران / 70 ساعت: نرم‌افزاري،70000 ريال سلسلة احياگران ـ حرّيت روشنفكرانه طالقاني ـ امام صادق (ع) ـ بازرگان و تصوّف ـ ميراث بازرگان ـ شريعتي و از خود بيگانگي ـ شريعتي و پروتستانتيسم ـ شريعتي و فلسفه تاريخ ـ شريعتي و بازانديشي ديني ـ شريعتي و شريعت ـ شريعتي و بازسازي فكر ديني ـ شخصيت اقبال لاهوري و مطهري ـ شريعتي و فلسفه ـ شريعتي حافظ زمانه ـ شريعتي و غرب ـ درسها و عبرتهاي نهضت شريعتي ـ فوائد تاريخ ـ امام (ره) پيام‌آور عزّت مسلمين ـ عرفان امام (ره)