شما اینجا هستید

10 % تخفيف محصولات فرهنگي صراط

10 % تخفيف محصولات فرهنگي صراط

متقاضيان محترم مي‌توانند همه‌روزه به جزء روزهاي تعطيل رسمي با مراجعه به فروشگاه داخلي انتشارات صراط (به آدرس: تهران، ميدان فلسطين،‌ خيابان طالقاني غربي، خيابان سرپرست شمالي، كوچه تبريز، پلاك 19 از ساعت: 30/8  لغايت 30/17) جهت خريد محصولات فرهنگي، از تخفيف 10 %  بهرمند شوند،

ضمناً: خريد محصولات فرهنگي صراط بيش‌از مبلغ: 000/500 ريال، به ازاي تخفيف 10 % ، هزينه ارسال پست عادي (معمولي) رايگان بوده، و در تهران، محدوده منطقه 6  ارسال از طريق پيك نيز رايگان مي‌باشد.

news: