شما اینجا هستید

فلسفه لاجوردي سپهري

:متن پشت جلد:

این کتاب عموماً شامل مقالاتی است دربارۀ شعر و عرفان سپهری که در سالیان اخیر نگاشته شده‌ است. اگر بخواهیم از حدود و ثغور سلوک معنوی در جهان راززدایی شدۀ کنونی ذیل سنت ایرانی ـ اسلامی سراغ بگیریم و مؤلفه‌ها و مقومات آن را برشمریم، نباید سپهری و میراث معنوی ماندگار او را نادیده انگاریم.

سهراب به مثابۀ سالک مدرنی که دغدغه‌های ژرف معنوی دارد، با برآفتاب افکندنِ تأملات خویش دربارۀ مقولاتی نظیر مرگ، عشق، باد، باران، امر متعالی، غم، فلسفۀ لاجوردی، تنهایی، رؤیا و ... منظومه​ای‌‌ را سامان بخشیده است. رواست که ما هم از این میراث ماندگار، برای نظم و نسق بخشیدنِ به سلوک معنوی خویش در این زمانۀ پر تب و تاب، توشه­ای برگیریم.

...

:شناسنامه:

فلسفه لاجوردي سپهري

سروش دباغ

طراح گرافیك: شعیب ابوالحسنی

صفحه‌آرايي: بهزاد محمدي

ناظر فنی: سید هاشم فاطمی

نوبت چاپ: اول / زمستان 94

شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 285000 ريال

...

فهرست مطالب

مقدمه

فلسفة لاجوردي سپهري 

زندگیِ خواب‌ها: مفهوم «رؤيا» در هشت کتاب سپهری

هبوط در هيچستان: بازخواني تطبيقي کويريات شريعتي و هشت کتاب سپهري

من چه سبزم امروز: طرحواره‌اي از عرفان مدرن(4)

سلوك عرفاني و امر سياسي: طرحواره‌اي از عرفان مدرن(5)

مرگ در ذهن اقاقي جاري است: طرحواره‌اي از عرفان مدرن(6)   

مناسك فقهي و سلوك عرفاني: طرحواره‌اي از عرفان مدرن(7)

خواهر تكامل خوشرنگ: زن در هشت‌كتاب سهراب سپهري

ناتواني دست‌هاي سيماني: تأملي در احوال و اشعار فروغ فرخزاد

پاكي آوازِ آبها: تأملي در اصناف ايمان‌ورزي

گفتگوها

بازخواني پروژه عرفان مدرن

مكتب شيراز و سلوك عرفاني

در پي آواز سپهري

دم زدن در هواي سهراب

ضمائم

پر از طراوت تکرار

نوبت عاشقي

پیوند عمر بسته به مویي است

گزارش جلسة رونمایی در سپهر سپهری

مؤخره

سروش سپهري (موخره‌ي كتاب فلسفه لاجوردي سپهري)

نمايه

 

books: