شما اینجا هستید

كتاب رسالة منطقي ـ فلسفي ويتگنشتاين

كتاب «رسالة منطقي ـ فلسفي» ويتگنشتاين، ترجمه و شرح: سروش دباغ، كاري از نشر هرمس، در 304 صفحه با قيمت: 150000 ريال در فروشگاه انتشارات صراط آماده ارائه مي‌باشد، علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب مي‌توانند از ساعت 9 الي 17/30 به آدرس: ميدان فلسطين، خيابان طالقاني غربي، خيابان سرپرست شمالي، كوچه تبريز، پلاك 19 مراجعه و براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 13 ـ 88976211 تماس حاصل نمايند.

news: