شما اینجا هستید

كتاب مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره‌ها در علم

كتاب «مجاز در حقيقت؛ ورود استعاره‌ها در علم»، تأليف: محمد حسين دباغ، كاري از نشر هرمس، در 181 صفحه، با قيمت 80000 ريال، در فروشگاه انتشارات صراط آماده ارائه مي‌باشد. علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب مي‌توانند از ساعت 9 الي 17/30 به آدرس: ميدان فلسطين، خيابان طالقاني غربي، خيابان سرپرست شمالي، كوچه تبريز، پلاك 19 مراجعه و براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 13 ـ 88976211 تماس حاصل نمايند.

چکیده کتاب مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره ها در علم

رساله پیش رو، "مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره ها در علم"، اگر متواضعانه بخواهد خدمتی را برای خود متصور باشد، معرفی رویکردی شناختی به استعاره هاست. یعنی از قِبل استعاره ها می توان امر جدیدی را شناخت و آموخت. استعاره هایی که تا به حال در ادبیات و شعر و رمان و... کنشگر اصلی بودند و نقش آفرینی می کردند، اینک نقش خود را عوض می کنند و با اقتدار پا به عرصه علم می نهند و سبب فتوحاتی برای عالمان می شوند. شرح این فتوحات را در فصلی مستقل آورده ام. اینکه استعاره ها چگونه و چطور در علم نفوذ و رسوخ می کنند و از پیوند آنان چه امری متولد می شود شرح جانانه این کتاب است.
در فصل نخست کتاب، اختصاراً بر سبیل فتح باب به تعریف استعاره نزد ادیبان و فحول اهل بلاغت پرداخته ام. از حکمای اسلامی مثل جرجانی و جاحظ و معتز گرفته تا ریچاردز، فیلسوف زبان مغرب زمین درباره استعاره بسیار گفته اند. پس از بررسی آراء آنان به تعریف استعاره نزد ارسطوییان و افلاطونیان نیز اشارتی کرده ام.
در فصل دوم، دو دیدگاه مکس بلک (تعاملی) و دونالد دیویدسون (علّی) را در مقابل هم نشانده و بر روی آرای بلک-به عنوان فیلسوف زبان متاخر که در باب استعاره بسیار قلم زده است- تمرکز کرده ام. در آخر، دیدگاه شناختی جورج لیکاف که این رساله خود را وام دار آن می داند معرفی شده است. نگاه لیکاف به استعاره ها به ما یاد می دهد که استعاره ها فقط برای زینت زبان نیستند. ما از طریق استعاره ها به نحو معرفتی امور جدید را فرا میگیریم. این نگاه به استعاره ها راه را برای ورود علم به میدان معرفت باز می کند.
فصل سوم عهددار بحث از ربط و نسبت میان استعاره و علم است. برای انجام چنین امری آرای فیلسوفان علم را به خدمت گرفته ام تا نقش مدل ها و آنالوژی ها در علم را روشن کنم. فیلسوفان برای ما روشن می کنند چگونه مدل ها و آنالوژی ها در علوم مختلف (بالاخص تجربی) نقش استعاره ها را بازی می کنند. به عنوان نمونه مدل های رابرت بویل، سادی کارنو و کیمیاگران قرون وسطی به بحث و فحص گذاشته شده است.
فصل آخر اما سری در تاریخ علم می اندازد و آثار رابرت بویل، لویی پاستور و چارلز داروین را به مثابه غول های علوم طبیعی به محک تجربه می گذارد. با نگاهی در آثار این عالمان می توان دریافت که استعاره ها چگونه در شکل گیری نظریاتشان نقش آفرینی کرده است.
کتاب حاضر جلد نخست از مجموعه ای است که صاحب این اثر در ذهن دارد. در جلد دوم که چاپ آن عنقریب است نظریات فلسفی استعاره و رویکر شناختی به استعاره ها را به خدمت خواهم گرفت و آنها را برای نظریات ارجاع در فلسفه زبان محک می زنم. اگر کتاب حاضر نظریات مکس بلک، فیلسوف زبان فقید امریکایی را معرفی می کند، جلد دوم کتاب به آرای فیلسوف زبان و علم معاصر ریچارد بوید می پردازد.

news: