شما اینجا هستید

قمار عاشقانه

اين كتاب شرح جهش جانانه و جنون‌آميز جان جوانمردي است كه پيش از آنكه صبح معرفت از مشرق سرّش بردمد و «شمس» عشق در افق اقبالش طالع شود، زاهدي با ترس، سجاده‌نشيني باوقار، شيخي زيرك، مرده‌اي گريان و شمع جمع منبلان بود و وقتي در چنگال شيري «شيخ‌‌گير» افتاد و دولت عشق را نصيب برد، زنده‌اي خندان، عاشقي پرّان، يوسفي يوسف‌زاينده و آفتابي بي‌سايه شد و اين همه را وامدار آن بود كه دليرانه و كريمانه و فارغ از بندگي و سلطنت و شريعت و ملت تن به قضاي عشق داد و پا در قماري عاشقانه نهاد.

شناسنامه:

قمار عاشقانه عبدالكریم سروش

طراح گرافیك: شعیب ابوالحسنی

صفحه‌آرایی: بهزاد محمدی

ناظرفنی: سید هاشم فاطمی

نوبت چاپ: پانزدهم / بهار 93

چاپ و صحافی: طیف‌نگار

شمارگان: 2000 نسخه

قیمت: 28500 تومان

 

books: