شما اینجا هستید

CDهاي ارائه شده از ديگر اساتيد

1- نقد و بررسي كتاب درباب اخلاق و روشنفكري ديني (با حضور استاد ملكيان و محمد منصور هاشمي)، 60000 ريال ، (‌dvd تصويري)

2- لسان الغيب حافظ (استاد علي موسوي گرمارودي)، 50000 ريال ، (‌mp3)