شما اینجا هستید

كتاب نامه‌اي به دريا

از هرچه بگذری طلب یار خوش‌تر است

سخن  درباب آن یار لامکانی که در همه‌جا حضور دارد، زمانی که توسط نامه‌هایی برای همدلان مکتوب می‌شود، از آنجا که از دل برخاسته است حلاوتش بر دل‌ها می نشیند و کام خواننده را شیرین می‌کند. انزمان که اینگونه دل‌نوشته‌ها در دامان معرفت می‌نشیند، سخن علاوه بر حلاوت و شیرینی، دریچه‌ای را برای آشنایی بیشتر فرد از هستی خویشتن می‌گشاید. در این کتاب از مباحثی سخن می‌رود که طالب را در عالم طلب مشتاق‌تر می‌کند. نویسنده در مقدمه کتاب می‌نویسد.

"... این دل به همراهی قلم، سفـری ســــی سالــه را

با یاران صاحبدل چه شیرین طی کرد. موانستی بود

که در آن علاوه بر ارتباط دل‌ها، از مفاهیم بلنـدی

چون وادی طلب، سفر به خورشید، زیبایی شیطان،

قبض و بسط، آموزگـــــــاران عــــرفان، راز، و...

سخـــــــن مـــــــی‌رود. یـــــاد آن محبـــــــوب در

جــــــــان ایـــــن کتـــــاب نهفتـــــه اســـــــــــت"

   نامه‌ای به دریا کتابی است که بدون آنکه اصطلاحات و تعابیر رمزآلود عالم عرفان در آن ظهوری داشته باشد، بزبانی ساده از عالم عرفان سخن رفته است. نویسنده از مسایلی سخن می‌گوید که  انسان‌های مشتاق و طالب با آن آشنایی دارند و در احوالات خویش آن را تجربه می‌کنند اما وقتی تجربه دیگران را می‌شنوند درمی‌‌یابند که تنها نیستند و دریائیان بسیارند.

اين كتاب در 428 صفحه، با قيمت: 85000 تومان، توسط انتشارات صراط به زيور طبع آراسته و در بهمن‌ماه 1399 ارائه گرديده. علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب مي‌توانند از طريق وب‌سايت انتشارات صراط www.seratpub.com و يا مراجعه حضوري به دفتر انتشارات روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8/30 الي 17 به آدرس: ميدان فلسطين، خيابان طالقاني غربي، خيابان سرپرست شمالي، كوچه تبريز، پلاك 19، طبقه دوم اقدام به خريد نمايند، و براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 13 ـ 88976211 تماس حاصل فرمايند.

news: