شما اینجا هستید

کتاب " از سی مرغ تا سیمرغ" شرحی بر منطق الطیر عطار

تاکنون اساتید گرامی، دکترسیدصادق گوهرین و دکترمحمدرضا شفیعی  کدکنی متن منطق الطیر شیخ عطار، عارف نامی خراسان، را تصحیح کرده و با کوشش هایی در حوزه شرح واژگان، اعلام، اصطلاحات، منابع قصه ها نسبت به معرفی این کتاب ارزشمند اهتمام ورزیدند که برای اصحاب علم و دانشگاهیان بسی مغتنم بوده است.

 اینک، همان متن ارزشمند با نگاهی فراگیر، فارغ از اصطلاحات خاص، و با قلمی دردآشنا و روان (و درعین حال عالمانه) مورد بازنگری قرار گرفته و برای راهیانِ مسیرِ کمال و مبارزه با نفس، راهی روشن را ترسیم می نماید.

استادمصطفی بادکوبه ای که تاکنون بیش از بیست و پنج اثر به عرصه فرهنگ ایران پیشکش نموده است، پس از دو دوره تدریس منطق الطیر، کتاب بی نظیر حضرت عطار نیشابوری را بازخوانی نموده تا " هفت شهر عشق" را به روشنی تشریح نماید و از پیچ و خم های سیر ِ نفَس گیرِ پرواز تا سیمرغِ حقیقت" پرده برگیرد.

 انتشارات صراط  که در سال ۱۳۹۷ کتاب دو جلدی " تصحیح مثنوی معنوی" به قلم این استاد را به طبع رسانده بود، اینک امیدواراست که با چاپ کتاب "از سی مرغ تا سیمرغ" گام دیگری در مسیر شناخت عرفان برداشته باشد.

 مولف محترم و ناشر، با کمال میل در انتظار رهنمود استادان گرانقدر است تا در چاپ بعدی، این متن متین را اعتلا بخشد.

news: