slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

سی دی امام علی (ع) در نهج البلاغه (جدید)

سی دی امام علی (ع) در نهج البلاغه (جدید)

مصادف با شبهای قدر در ماه رمضان 1438 (24 و 26 خردادماه 1396) سی دی امام علی (ع) در نهج البلاغه که حاوی سخنرانی های جدید دکتر عبدالکریم سروش، ایراد شده در دانشگاه جورج واشنگتن و بنیاد سن خوزه می باشد از سوی انتشارات صراط آماده ارائه به علاقه مندان می باشد.

به مناسبت ماه مبارك رمضان 1438

فروش ويژه محصولات انتشارات صراط در ماه مبارك رمضان 4

 

در اين «مبارك سحرها و فرخنده شبها» كه «آه سحرخيران سوي گردون» شود و «دعاي‌ شب‌خيزان در شكر دهانان» در آويزد و «دعاي گوشه‌نشينان بلا بگرداند» و «راه خلوتگه خاصّ» را به سالكي بنمايند و او را از «شعشعة پرتو ذات» بي‌خود كنند و «باده از جام تجلاّي صفات» بدهند، آيا مي‌توانم اميد ببرم «كه نيسم سحري بندگي» مرا بدان محبوب برساند «كه فراموش مكن وقت دعاي سحرم»؟

سي دي رمضان و قدر (جدید)

سي دي  "رمضان و قدر"

گفتارهاي دكتر عبدالكريم سروش درباره

(شبهاي رمضان «شرح پنج غزل حافظ» ـ عيد فردي، عيد جمعي ـ خدا و ارتباط با بندگان ـ رمضان و تجربه نبوي ـ رمضان و قرآن ـ بحث توبه ـ تجربه قدر ـ شب قدر ـ عيد قدر ـ عيد واقعي )

به مناسبت ماه مبارك رمضان 1438

فروش ويژه محصولات انتشارات صراط در ماه مبارك رمضان 3

 

در اين «مبارك سحرها و فرخنده شبها» كه «آه سحرخيران سوي گردون» شود و «دعاي‌ شب‌خيزان در شكر دهانان» در آويزد و «دعاي گوشه‌نشينان بلا بگرداند» و «راه خلوتگه خاصّ» را به سالكي بنمايند و او را از «شعشعة پرتو ذات» بي‌خود كنند و «باده از جام تجلاّي صفات» بدهند، آيا مي‌توانم اميد ببرم «كه نيسم سحري بندگي» مرا بدان محبوب برساند «كه فراموش مكن وقت دعاي سحرم»؟

به مناسبت ماه مبارك رمضان 1438

فروش ويژه محصولات انتشارات صراط در ماه مبارك رمضان  2

 

در اين «مبارك سحرها و فرخنده شبها» كه «آه سحرخيران سوي گردون» شود و «دعاي‌ شب‌خيزان در شكر دهانان» در آويزد و «دعاي گوشه‌نشينان بلا بگرداند» و «راه خلوتگه خاصّ» را به سالكي بنمايند و او را از «شعشعة پرتو ذات» بي‌خود كنند و «باده از جام تجلاّي صفات» بدهند، آيا مي‌توانم اميد ببرم «كه نيسم سحري بندگي» مرا بدان محبوب برساند «كه فراموش مكن وقت دعاي سحرم»؟

التماس دعا

 

به مناسبت ماه مبارك رمضان 1438

فروش ويژه محصولات انتشارات صراط در ماه مبارك رمضان  1

در اين «مبارك سحرها و فرخنده شبها» كه «آه سحرخيران سوي گردون» شود و «دعاي‌ شب‌خيزان در شكر دهانان» در آويزد و «دعاي گوشه‌نشينان بلا بگرداند» و «راه خلوتگه خاصّ» را به سالكي بنمايند و او را از «شعشعة پرتو ذات» بي‌خود كنند و «باده از جام تجلاّي صفات» بدهند، آيا مي‌توانم اميد ببرم «كه نيسم سحري بندگي» مرا بدان محبوب برساند «كه فراموش مكن وقت دعاي سحرم»؟

فرم اطلاع‌رساني

كاربر محترم و گرامي در صورت تمايل فايل فرم‌اطلاع‌رساني ذيل را دانلود و بعد از تكمیل، به آدرس ايميل انتشارات صراط: author@seratpub.com ارسال نمايد.